Notícies

La Dra Dóra Zelena visita el nostre laboratori

La Dra Dóra Zelena de l’Institute of Experimental Medicine de Budapest està visitant el nostre laboratori durant 3 setmanes. El nostre grup col.labora amb la Dra Zelena, qui, entre d’altres temes, investiga amb les rates Brattleboro, deficients en vasopressina. Les rates Brattleboro són una eina excel.lent per estudiar el paper de la vasopressina en la Neurobiologia de l’estrès. Durant aquestes setmanes la Dra Zelena participarà en els experiments en curs i impartirà un seminari a l’Institut de Neurociències.

Kukoa