Notícies

Laboratori de Prestació de Serveis de Conducta en rosegadors

Tenim el plaer d’anunciar que la nostra Universitat ha aprovat la creació d’un “Laboratori de Prestació de Serveis de Conducta en Rosegadors”que serà liderat pel nostre grup. El nostre grup donarà suport a investigadors i a la indústria en tots els aspectes de les proves conductuals en rosegadors, incloent el disseny, l’execució, l’anàlisi i la discussió per estudiar trastorns psiquiàtrics i neurològics. A més, oferirem sessions especialitzades d’entrenament per l’ús del programari i l’equipament, i lloguer d’equips. Aviat proporcionarem més informació.

Kukoa