Notícies

Dos estudis en els que participa el nostre grup reben una ajuda ERANET

El nostre grup rep dues ajudes ERANET en el programa "Translational Biomarkers in Brain Disorders". El Dr. Antonio Armario i la Dra. Roser Nadal participen al projecte GEPI-BIOPSY, en col·laboració amb l'equip del Dr. Javier Labad (Espanya), la Dra. Marie-Odile Krebs (França) i el Dr. Thomas Schulze (Alemanya), mitjançant el qual pretenen identificar biomarcadors genòmics, epigenètics i proteòmics a la psicosi, tant en humans com en models animals. A més, el Dr. Raül Andero coordina el projecte BioStress, que té com a objetiu identificar biomarcadors translacionals d'estrès traumàtic en col·laboració amb el Dr. Torsten Klengel (Alemanya), el Dr. Narcís Cardoner (Espanya) i la Dra. Carmen Sandi (Suïssa). 

Si voleu obtenir més informació sobre els projectes visiteu el següent enllaç: https://www.neuron-eranet.eu/en/909.php

Kukoa