Notícies

El nostre grup participa en el FENS Forum

El nostre grup participarà en el congrés de la FENS que es realitzarà a Barcelona el proper juliol. Roser Nadal, membre del grup, és part del Comitè Científic local. Per a més informació consulteu el web del FENS Forum.

Kukoa